Home

Aktuality

JZZ - Závěrečné zkoušky

Na základě ustanovení § 74 odst. 7) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), ve znění  pozdějších předpisů

jmenuji místopředsedu a další členy zkušební komise

pro závěrečné zkoušky konané ve školním roce 2015/2016 v Odborném učilišti Kanina, se sídlem Kanina, Kanina 57

ve třídách 3.Z, 3.P, v oborech vzdělání

41-52-E/01 Zahradnické práce

75-41-E/01 Pečovatelské služby

Místopředseda: Mgr. Andrea Šimečková, ředitelka školy

3.Z,  41-52-E/01

Tř.uč.: Ing. Hana Procházková, učitelka odborných předmětů

Členové komise: Ing. Gabriela Puršová, zástupkyně ředitelky, učitelka odborných předmětů

Věra Šindelářová, učitelka odborných předmětů a odborného výcviku

Jana Vydrová, učitelka odborných předmětů a odborného výcviku

3.P, 75-41-E/01

Tř. uč.: Vanda Sasková, učitelka odb. předmětů a odb. výcviku

Členové komise: Jana Macáková, učitelka odb. předmětů a odb. výcviku

Dagmar Nečasová, učitelka odb. předmětů a odb. výcviku

Bc. Barbora Procházková, vrchní sestra DSM Mšeno

Ing. Hana Procházková, učitelka odborných předmětů

 

Z á v ě r e č n é   z k o u š k y  2016 obor 75-41-E/01 Pečovatelské služby

Písemná část: pondělí  13. června 2016

Praktická část: úterý 14. června, středa  15. června. 2016

Ústní část: čtvrtek 23. června 2016

Komise:

Předseda :  Mgr. Iveta Kejřová, nar. 3. 3. 1972, učitelka odborných předmětů a odborného výcviku v SOU Liběchov

místopř.  :   Mgr.Andrea Šimečková, ředitelka školy

tříd. uč.   :   Vanda Sasková, učitelka odborných předmětů a odborného výcviku

členové :    Jana Macáková,  učitelka odborných předmětů a odborného výcviku

Dagmar Nečasová, učitelka odborných předmětů  a odborného výcviku

Bc. Barbora Procházková, vrchní sestra DSM Mšeno

Ing. Hana Procházková, učitelka odborných předmětů

Závěrečnou zkoušku mohou konat pouze ti žáci, kteří úspěšně ukončili závěrečný ročník,  (§74,  odst. 2 ŠZ 561/2005)

Z á v ě r e č n é   z k o u š k y  2016 obor 41-52-E/01 Zahradnické práce

Písemná část: pondělí  13. června 2016

Praktická část: úterý 14. června, středa  15. června. 2016

Ústní část: čtvrtek 23. června 2016

Komise:

Předseda :  Mgr. Iveta Kejřová, nar. 3. 3. 1972, učitelka odborných předmětů a odborného výcviku v SOU Liběchov

místopř.  :  Mgr.Andrea Šimečková, ředitelka školy

tříd. uč.   :  Ing. Hana Procházková, učitelka odb. předmětů a odb. výcviku

členové   :  Ing. Gabriela Puršová, zástupce ředitelky školy, učitelka odborných předmětů

Věra Šindelářová, učitelka odb. předmětů a odb. výcviku

Jana Vydrová, učitelka odb. předmětů a odb. výcviku

Závěrečnou zkoušku mohou konat pouze ti žáci, kteří úspěšně ukončili závěrečný ročník,  (§74,  odst. 2 ŠZ 561/2004)

Studijní volno

Na přípravu budou učni čerpat studijní volno ve dnech :  6.6. až 10.6. 2016

a od 16.6. do 22.6.2016

Opravné a náhradní zkoušky

 

Ročníkové :  pátek  26. srpna  2016,  příp. dle dohody v jiný den v posledním

srpnovém týdnu.

Učňovské :  v týdnu  od 5. do 9. září 2016, příp. v červnu 2017.

 

V Kanině, 18. 2. 2016                             Mgr. Andrea Šimečková, ředitelka školy

 
Doplňkové činnosti

Odborné učiliště Kanina provozuje v souladu se zřizovací listinou a na základě živnostenských oprávnění následující doplňkovou činnost:

  • Hostinská činnost
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání
  • Pořádání kurzů, školení, lektorská činnost
  • Ubytovací služby
  • Velkoobchod a maloobchod

 

Hledáte- li prostory a levné ubytování, včetně dobré stravy, v krásném prostředí Kokořínska, nedaleko Prahy, neváhejte nás kontaktovat. Ceny jsou závislé na poskytnutých službách (délka pobytu, počet ubytovaných a stravovaných).

 

 

Partnerské www

Online

Právě připojeni - host: 1 
Slovo úvodem PDF Tisk Email
Dobrý den
Vítejte na  stránkách naší školy, které dle možností  postupně plníme aktuálními informacemi o činnosti v rámci výuky, života na internátě. Školní rok 2015/16 nám pomalu končí, chcete-li se dozvědět něco o jeho průběhu, navštivte příslušné sekce na našich stránkách.


Naše škola je zapojena do výzvy - Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 č. j.: MSMT-1796/201, díky které můžeme naše studenty lépe připravovat na reálný vstup na trh práce.


Naše škola realizuje projekt INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ podpořený z operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (PDF)


 

 

 

NAŠI SPONZOŘI:


 

 

EMERAN 1860, s.r.o.

Logo Roubenka

 

 

 

 

Dodávky.com logo

 

 

http://special.novinky.cz/2006/ekonomika-telefonica.html

 

Další informace o našich sponzorech najdete zde

 

Anketa

Hodnocení vzhledu:
 
Banner

Foto menu

Valid XHTML and CSS