Nabídka kroužků ve škole.

 

Z nabídky kroužků si mohou vybrat jak žáci dojíždějící, tak internátní.

Podle obsazenosti kroužků bychom zahájili jejich činnost v říjnu 2018.

Minimum je 5 žáků v 1 kroužku. Zájemci se zapisují na vychovatelně.

Kroužky jsou pro žáky zdarma.

Platí se pouze PLAVÁNÍ 40,- Kč/1 výjezd a BOWLING 40,- Kč/1 výjezd.

 

Doplňková činnost učiliště

Odborné učiliště Kanina provozuje v souladu se zřizovací listinou a na základě živnostenských oprávnění následující doplňkovou činnost:

 

Hledáte- li prostory a levné ubytování, včetně dobré stravy, v krásném prostředí Kokořínska, nedaleko Prahy, neváhejte nás kontaktovat. Ceny jsou závislé na poskytnutých službách (délka pobytu, počet ubytovaných a stravovaných).

 

Poděkování Fotbalové asociaci České republiky a panu Mgr. Blažejovi.

 

Dovolte, abychom Vám vyjádřili poděkování za Vámi poskytnutý dar ve formě sportovního náčiní. Bude plně využíván k rozvoji tělesné zdatnosti našich žáků s různými druhy handicapů. Díky Vám se hodiny Tělesné výchovy stanou atraktivnější nejen pro samotné žáky, ale i jejich učitele. Svým darem jste udělali radost nám všem.

Za celý učitelský sbor a žáky odborného učiliště -  Mgr. Andrea Šimečková

RYCHLÝ KONTAKT

Adresa: OU Kanina, Kanina 57, 277 35 Kanina

Telefon
Sekretariát:

725 293 331
Sborovna: 722 123 033

E-mail: info@oukanina.cz

Facebook: FB icon